Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Ventebølger
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
339,-

Ventebølger
Venting og de yngste barnas rom for medvirkning i barnehagen

De yngste barnas barnehagehverdag er omdreiningspunktet i denne boka. Hverdagen består av mange ulike aktiviteter, men for de yngste barna er det å vente en gjentakende aktivitet som det er viktig å se nærmere på. Hvilken betydning har ventingen for barna, og i hvilken grad kan barns medvirkning sies å være ivaretatt i forbindelse med den? Forfatteren påpeker viktigheten av å se alle møter, rutiner og situasjoner som barna opplever i barnehagen, som en del av det pedagogiske arbeidet.

Boka tar for seg venting ut fra pedagogiske og filosofiske perspektiver. Den handler om venting pålagt av de voksne, barnas egeninitierte venting og de voksnes avventing. «Tripp Trapp»-stolen som materialitet og venterom er gitt stor plass.

Boka er rettet mot barnehagelærerstudenter og alle som har sitt virke i barnehagen.

Mette Røe Nyhus er utdannet førskolelærer og er nå lektor i pedagogikk ved Høgskolen i Østfold.

 

Forfattere:
ISBN:
9788245011296
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
152
Ventebølger