Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

På lager - sendes nå
195,-

Vennskap og inkludering i SFO
Aktiviteter og øvelser

Vennskap og inkludering i SFO er knyttet opp mot den nasjonale rammeplanens krav om at SFO aktivt skal bidra til å danne fellesskap der alle barn kan delta og få en opplevelse av å høre til. SFO skal bidra til at barn opplever likeverd, sosial tilhørighet og sosialt fellesskap med andre barn og med personalet. 

Dette forutsetter respekt for forskjellighet og anerkjennelse av mangfold. Fellesskap kan oppleves i større eller mindre grupper og i lek og tilrettelagte aktiviteter. Personalet skal observere barnas lek og aktiviteter, vurdere om alle barn gis muligheter for deltagelse, og med utgangspunkt i barnas interesser legge til rette for at alle barn kan delta.

Forfattere:
ISBN:
9788245047295
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
80
Verk:
i SFO
Vennskap og inkludering i SFO