Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
429,-

Velferd, rettssikkerhet og personvern

Likeverdige muligheter, rettigheter og plikter er viktige prinsipper i velferdsstaten. Disse prinsippene og verdiene har sin forankring i menneskeverdet og menneskerettighetene. Menneskerettighetene uttrykker krav og forventninger som samfunnsborgerne kan stille til de lovgivende, utøvende og dømmende myndigheter. Velferdstjenestene skal ytes med respekt for tjenestemottakerens integritet. Prinsippet om respekt for den enkeltes integritet er et utslag av det overordnede prinsippet om menneskets ukrenkelighet.

Denne boka behandler lovgivning der disse prinsippene er innarbeidet som plikter og rettigheter for utøvende myndigheter og tjenestemottakere.

Om andre utgave:
Boka er revidert og ajourført ut fra endringer i helse-, omsorgs- og sosiallovgivningen, blant annet endringene som følger av ny personopplysningslov som har innarbeidet personvernforordningen (GDPR). Det er også vedtatt ny lov om barnevern, og det er foretatt en rekke endringer i øvrig lovgivning som skal ivareta rettssikkerhet, velferd og personvern. Disse er behandlet og systematisert i boka.

Boka henvender seg til studenter i helse-, omsorgs-, sosial- og velferdsfagene og til alle som har som oppgave å forvalte velferdslovgivningen. Den er ment å synliggjøre det ansvar man har når man forvalter og tildeler offentlige velferdsgoder. 

Bente Ohnstad er utdannet jurist, har bevilling som advokat og arbeider som professor ved Høgskolen i Lillehammer. I periodene 2007–2011 og 2011–2015 var hun valgt rektor samme sted. Hun har publisert en rekke artikler og bøker innen området helse-, sosial- og velferdsrett.

Forfattere:
ISBN:
9788245037500
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
170
Velferd, rettssikkerhet og personvern