Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
409,-

Veiledningsfortellinger
Om ledelse og personalsamarbeid i barnehagen

Hvilke lederutfordringer møter barnehagelærere i hverdagen? Hva skjer egentlig i samarbeidet mellom personalet? Og hvordan kan kvalitet i ledelsen og personalsamarbeidet utvikles? I denne boken presenteres en samling med veiledningsfortellinger om ledelse og personalsamarbeid som grunnlag for refleksjon i student- og personalgrupper. Fem konkrete arbeidsmåter for systematisk refleksjon over veiledningsfortellingene presenteres.

Boken inneholder også teoretiske analyser av veiledningsfortellingene, som viser hva som oppleves som utfordringer og dilemmaer i ledelsen av medarbeidere og i personalsamarbeidet i barnehagen.

Boken er aktuell i bachelorutdanning for barnehagelærere, i videreutdanning for pedagogiske ledere, i styrerutdanning og for personalgrupper i barnehagen.

Magritt Lundestad er førstelektor i pedagogikk på OsloMet. Hun underviser i ledelse, veiledning og organisasjonsutvikling på Institutt for barnehagelærerutdanning. Lundestad har tidligere gitt ut flere fagbøker, blant annet Barnehagen som arbeidsplass: Å vare som pedagog og leder (2012), og vært medforfatter i Å være leder i barnehagen (2013). 
Forfattere:
ISBN:
9788245019773
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
192
Veiledningsfortellinger