Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Veiledning i høyere utdanning
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
429,-

Veiledning i høyere utdanning
En vitenskapelig antologi

Antologien Veiledning i høyere utdanning belyser veiledning i høyere utdanning i ulike sammenhenger og fra ulike perspektiver. Omdreiningspunktet er veiledning i praksisstudier i helsetjenesten. Kjernen i veiledning er den samme, uansett hvor den foregår, men den må tilpasses konteksten. Ulike aspekter drøftes i lys av forskning, læringssyn, utdanningspolitiske føringer og historie. Fire empiriske artikler tar utgangspunkt i en studie av kvalitet i praksisveiledning. Her får leserne et innblikk i digital veiledning, veiledning i tverrprofesjonell samarbeidslæring, narrativ teori som grunnlag for veiledning, og veiledning i det globale sør. Boken slutter med et kapittel om etiske aspekter og vurdering. Artiklene er relevante for alle som befatter seg med veiledning i høyere utdanning, særlig veiledning i praksisstudier. Boken er høyaktuell i en tid der Universitets- og høgskolerådet har søkelys på kvalitet i praksisstudier, blant annet gjennom styrking av veilederkompetansen.

Sidsel Tveiten og Anita Iversen har redigert antologien.

Sidsel Tveiten er sykepleier og professor ved Helsefakultetet, OsloMet storbyuniversitetet. Hun er leder av Forskningsgruppen empowerment. Hennes forskning har hovedsakelig dreid seg om veiledning, helsepedagogikk, kommunikasjon og samhandling, med særlig vekt på brukermedvirkning. Studenters læring og praksisveiledning er sentrale interesseområder. Hun har skrevet flere bøker om veiledning og helsepedagogikk.

Anita Iversen er bioingeniør og førsteamanuensis ved det helsevitenskapelige fakultetet ved UiT Norges arktiske universitet. Hun er leder av Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling og er opptatt av kvalitet i helse- og sosialfaglig utdanning, inklusiv praksisstudier. Studenters læring og profesjonalisering av undervisningsrollen vektlegges i hennes forskning og arbeid med fagfellesskap. I tillegg til pedagogisk utvikling i helse- og sosialfag er veiledning, tverrprofesjonell samarbeidslæring, utdanningsledelse og bruk av digitale virkemidler i undervisning og læring hennes arbeids- og interesseområder.

Her kan du lese et utdrag fra boken og se innholdsfortegnelsen.

Forfattere:
ISBN:
9788245021417
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
232
Veiledning i høyere utdanning