Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Varsling
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
529,-

Varsling
Fra problem til verdi

Formålet med denne boken er å gi sentrale aktører i arbeidslivet en tverrfaglig forståelse av varslingsproblematikken. Det er skrevet mange bøker om varsling, men hver enkelt av dem er preget av å være skrevet innen rammen av et spesifikt fagområde. Denne boken er unik ved den tverrfaglige tilnærmingen til varsling som fenomen.Den tverrfaglige tilnærmingen muliggjør en helhetlig forståelse av varsling av kritikkverdige forhold – både hva gjelder innhold i varselet, dets potensial som ødeleggende faktor, og ikke minst som verdiskapende faktor for virksomheten. Denne boken om varsling utmerker seg også ved at relevante, tverrfaglige fagområder og problemstillinger presenteres via reelle, men anonymiserte hendelser. På denne måten gis arbeidsgivere og arbeidstakere innblikk i en relativt ukjent og til tider svært ubehagelig tilværelse. Et varsel om kritikkverdige forhold kan ramme en hvilken som helst virksomhet. Profesjonell håndtering av det innledende varselet vil kunne styrke og utvikle virksomheten, mens det motsatte kan innebære en ødeleggende eskalering hvor alle parter blir tapere. Forfatterne har omfattende erfaring innen undervisning, veiledning, rådgivning og faglig bistand til ledelsen i offentlige etater og det private næringsliv, og har også rikelig erfaring med tilsvarende på arbeidstakersiden. Ved å ha arbeidet på «begge sider» har forfatterne bygget en enestående kompetanse som gir boken dybde og gjør den flerdimensjonal. Den ekstraherer kunnskap og erfaringer på en enkel og anvendbar måte, og verdien av en tverrfaglig tilnærming til varsling synliggjøres som en kritisk suksessfaktor. Boken bør inngå som fast litteratur for styremedlemmer, ledere, politiske beslutningstakere, verneombud og tillitsvalgte. Det er deres håndtering av varselet som er avgjørende for om dette blir til et problem eller en verdi.Boken egner seg også godt for studenter, spesielt innen samfunns- og helsefag, som forberedelse til yrkeslivet.Du kan finne mer om varsling på: www.varslingharverdi.noToril Wik er advokat og Mediator – med spesialisering innen arbeidsrett og driver sitt eget firma – Dialog Advokater AS (www.dialogadvokater.no). Hun har tilleggsutdanning innen psykologi, organisasjonspsykologi og er Master of Management fra Handelshøyskolen BI. Wik har et klart fokus på tverrfaglige tilnærminger til løsning av konflikter i arbeidslivet. I tillegg til advokatpraksis, rettsmegling og rådgivningstjeneste, driver hun kurs og foredragsvirksomhet – både for privat og offentlig virksomhet. Hun har også omfattende erfaring som foreleser ved BI, NHH og Høgskolen i Bergen. Nils Sortland er psykolog med organisasjoner og ledelse som sine hovedinteresser. Han driver firmaet LederLosen (lederlosen.no). Han har tidligere arbeidet 27 år ved Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen. Sortland har omfattende erfaring som foredragsholder og organisasjonskonsulent. Han har et spesielt fokus på hvilke forhold som fremmer ønsket utvikling hos den enkelte og i organisasjonen.
Forfattere:
ISBN:
9788245011418
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
176
Varsling