Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Varehandelsledelse
Forfattere:
ISBN:
9788245018011
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
300
Digital ressurs
Varehandelsledelse

Varehandelsledelse

Andreutgaven av Varehandelsledelse vektlegger kunde- og handleopplevelsen, der digitaliseringen og kommunikasjon og salg gjennom flere kanaler gir handelens ledere nye utfordringer.
Etter en orientering i markedet, behandles sortimentsopplevelsen, innbefattet kjedenes egne merker, prisopplevelsen og lokaliseringsopplevelsen. Personalledelse og kundeservice har egen seksjon med rekruttering, kompetanse og motivasjon hos medarbeidere og ledere, serviceopplevelsen og salgsopplevelsen.

Digitale medier inngår når butikken skal utformes. Flerkanal-, krysskanal- og omnikanal varehandel blir diskutert ut fra kjøpsprosessen. Ved utformingen av butikken vektlegges visuell kommunikasjon, der samspill med nettbutikk og nye medier diskuteres.

Som i førsteutgaven behandles sentrale nøkkeltall for styring, innbefattet svinnforebygging og tiltak.
Hvert kapittel inneholder en aktuell øvingsoppgave.

Boken formidler en helhetlig forretningsforståelse, der målet er å bidra til markeds- og kundeorienterte handelsbedrifter gjennom kvalifiserte ledere. Med strategiske og operative innfallsvinkler er boken aktuell for fagmiljøer i fagområdet og for ledere og medarbeidere innenfor varehandel. Boken kan med fordel leses av studenter som studerer innenfor tilhørende og tilstøtende fagområder.

Jan Ivar Fredriksen er tilknyttet Handelshøyskolen ved Universitetet i Sørøst-Norge, med arbeidsoppgaver innen forskning, kursutvikling og undervisning i varehandelsledelse.