Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Flerspråklig
Format

E-bok

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
609,-

Validity and Value of Teacher Education Research
NAFOL 2019

Denne fjerde NAFOL-boken er nok et viktig bidrag til kunnskapsfeltet om og for lærerutdanningen. Som tidligere NAFOL-bøker inneholder den en samling av forskningsartikler om verdi og validitet i lærerutdanningsforskning som krysser nasjonale grenser, fagdisipliner og ikke minst utdanningsnivå, fra barnehage til videregående og forskeropplæringen. 

Med artikler fra England, Østerrike, Italia, Island og Norge gir boken et innblikk i dagens internasjonale lærerutdanningsforskning, særlig med tanke på at data er hentet inn fra Hviterussland og hele Europa. Også i denne boken har vi valgt å beholde originalspråket artiklene er skrevet på, og det er med glede vi ser at flere norske forskere melder seg inn i det internasjonale forskningsmiljøet ved å skrive på engelsk. 

Samtidig er det viktig å ivareta det norske språket i forskningsformidlingen, og denne boken søker etter å finne en balanse mellom internasjonal og nasjonal formidling. Det er et stort mangfold både i forskningstematikken og forskningsmetoder, noe som preger forskningsfeltet. 

NAFOL står sentralt i denne positive utviklingen med sine vel 200 tidligere og nåværende stipendiater. NAFOL-bøkene, og ikke minst denne boken, gir et godt bilde av dagens lærerutdanningsforskning. NAFOLs arbeid og bidrag til lærerutdanningsforskning er kjent langt utover Norge, og denne boken symboliserer den internasjonale dialogen om lærerutdanningsforskning som NAFOL aktivt deltar i.
Boken er en unik kilde for forskere som ønsker å holde seg oppdatert om norsk og internasjonal lærerutdanningsforskning.

Professor Kari Smith er nåværende daglig leder for NAFOL. Hun har bakgrunn som lærer, lærerutdanner og leder for lærerutdanninger. Hun kan vise til et stort antall publikasjoner, og forskningsfeltene hennes er vurdering, profesjonell utvikling for lærere, og i de siste årene har hun fokusert, sammen med internasjonale kolleger, på lærerutdanneres profesjonelle læring. Som en del av rollen hennes i NAFOL arbeider Smith også mye med å styrke veiledningskompetansen, særlig på ph.d.-nivå. 
Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788245033816
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
312
Validity and Value of Teacher Education Research