Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
429,-

Uttaleundervisning
Fra teoretisk innsikt til praktisk anvendelse i klasserommet

Hva betyr det å snakke med god uttale? Det innebærer langt mer enn å uttale enkeltlyder korrekt. Aspekter som trykk, lengde, tone og hva som skjer i sammenhengende tale er også viktig for å gjøre seg forstått. Når man snakker førstespråket sitt, er det ikke nødvendig å tenke over uttalen sin. Derimot befinner man seg plutselig på ukjent grunn når man skal lære et annet språk. Hvilke områder i norsk uttale er vanskelige for de som skal lære seg norsk, og hvorfor er det slik?

Denne boka retter seg mot lærere som underviser ungdom og voksne i norsk som andrespråk. Den gir en innføring i uttalerelaterte problemstillinger som lærere bør kjenne til, og den inneholder konkrete tips og opplegg til uttaleundervisning. Boka tar for seg uttalefenomener i språk generelt og norsk spesielt. Med god kunnskap om de ulike aspektene ved uttale, har læreren et bedre grunnlag for å tilrettelegge undervisningen slik at både unge og voksne innlærere blir tryggere språkbrukere.Cecilie Slinning Knudsen er universitetslektor ved Institutt for språk og litteratur, NTNU. Hun underviser i norsk for utlendinger og norsk som andrespråk, og hun har holdt flere foredrag og seminarer om uttaleundervisning. 

Olaf Husby er pensjonert førsteamanuensis i anvendt språkvitenskap ved Institutt for språk og litteratur, NTNU. Han har publisert en rekke bøker og artikler om kontrastive språkbeskrivelser og uttaleundervisning. 
Forfattere:
ISBN:
9788245032000
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
201
Uttaleundervisning