Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Utdanningens vidunderlige risiko
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
369,-

Utdanningens vidunderlige risiko

I Utdanningens vidunderlige risiko argumenterer Gert J.J. Biesta for at risiko må inngå som en sentral ingrediens i all pedagogisk handling, for å unngå at menneskene i utdanningsinstitusjonene behandles som mekaniske vesener.Gjennom sju kapitler behandles temaene kreativitet, kommunikasjon, undervisning, læring, frigjøring, demokrati og virtuositet. Bokens røde tråder samles i et argument for en hendelsens pedagogikk, en pedagogikk som setter eksistens foran essens, svakhet foran styrke, praxis foran poiesis. En pedagogikk som er villig til å gå inn på den vidunderlige risikoen som er involvert i enhver form for utdanning som er denne merkelappen verdig. Biesta utforsker ulike dimensjoner av det han kaller utdanningens svakhet. Påstanden i boken er at utdanningens svakhet ikke må betraktes som et problem som skal løses, men heller som den dimensjonen som gjør pedagogiske prosesser og praksis nettopp pedagogiske. Ethvert forsøk på å utrydde utdanningens svakhet, ethvert forsøk på å gjøre utdanning til et velsmurt maskineri, vil til sjuende og sist gjøre utdanningen til en trussel mot seg selv.Utdanningens vidunderlige risiko av Gert J.J. Biesta er en tankevekkende bok som utfordrer «oppleste og vedtatte sannheter» i pedagogikkfaget.Norsk forord ved Herner Sæverot (Universitetet i Bergen), Tom Are Trippestad (Høgskolen i Bergen) og Elin Eriksen Ødegaard (Høgskolen i Bergen)Gert Biesta (www.gertbiesta.com) er professor i pedagogisk teori og politikk på Institutt for pedagogikk og samfunn ved Universitetet i Luxembourg. Han har tidligere vært ansatt ved Universiteter i Nederland og Storbritannia og vært gjesteprofessor ved Universiteter i Norge, Sverige og Storbritannia. Han er sjefredaktør i tidsskriftet Studies in Philosophy and Education og har vært president i Philosophy of Education Society i USA. Biesta har tilbakelagt mange utgivelser innen pedagogisk filosofi samt teori og filosofi om forskning på pedagogikk og samfunn, og er spesielt interessert i spørsmål knyttet til demokrati og demokratisering. Nyere bøker er Beyond Learning: Democratic Education for a Human Future (Paradigm Publishers 2006), i 2008 tildelt kritikerprisen (Critics’ Choice Book Award) fra American Educational Studies Association, Good education in an age of measurement: Ethics, politics, democracy (2010), Jacques Rancière: Education, truth, emancipation (sammen med Charles Bingham, Continuum 2010, i 2011 tildelt prisen «AERA Division B Outstanding Book Award»), og Learning Democracy in School and Society (Sense Publishers 2011). The Beautiful Risk of Education ble utgitt på engelsk i 2014 hos Paradigm Publishers og fikk samme år prisen «AERA Division B Outstanding Book Award».
Forfattere:
(Oversetter)
ISBN:
9788245016017
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
193
Utdanningens vidunderlige risiko