Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Usikkerhet og støy i målinger
Forfattere:
ISBN:
9788245020250
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
103
Usikkerhet og støy i målinger

Usikkerhet og støy i målinger

Denne boken er en lærebok for studenter i teknologifag. Den tar for seg teori omkring det å anslå usikkerhet i målinger. Det kreves at man har kunnskap i grunnleggende sannsynlighetsteori og statistikk. Boken vil også være nyttig for ingeniører og andre teknologer som arbeider med problemstillinger knyttet til usikkerhet i måling.

 Helga Jonsdottir studerte ved NTNU i Trondheim og har vært førsteamanuensis i biostatistikk ved samme institusjon. Hun har også arbeidet som statistiker ved Matís og DeCODE genetics pa Island. Siden 2005 har hun vært førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen og Høgskolen Stord Haugesund.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
225,-