Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Ungdomstreneren
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
419,-

Ungdomstreneren

Boka Ungdomstreneren er en del av «Idrettens ungdomsløft» og kan fungere som en guide for alle som er opptatt av og interessert i ungdomsidrett. Ungdomstreneren er en antologi med en samling fagartikler fra syv forfattere. 


Artiklene er frittstående og har ikke en direkte relasjon til hverandre. Du som leser kan studere artiklene i den rekkefølgen du selv ønsker. Boka bygger på erfaring og forskning på hvordan en trener på en hensiktsmessig måte kan bidra til å utvikle unge utøvere. Enkelte av forfatterne berører hverandres fagfelt i noen grad i boka. 

Dette bidrar til å forsterke betydningen av tematikken. Ungdomstreneren dekker deler av kompetansekravene innenfor trenerrollen på Trener 2-nivå i Trenerløypa. Særforbundene kan bruke boka i sin helhet eller bruke deler av den som pensum på Trener 2-nivå og delvis også på Trener 3-nivå. 

Boka består av seks kapitler: 

1) «Ungdomstreneren: rollen, lederen og fagpersonen» Hovedvekt på trenerrollen for ungdom 

2) «Er ungdomstreneren på galt eller riktig spor?» Hovedvekt på læringsklima, talentutvikling og allsidighet versus spesialisering 

3) «Sosial kompetanse»  Hovedvekt på utvikling av sosiale ferdigheter og sosial kompetanse 

4) «Om å skape gode grupper i ungdomsidretten»  Hovedvekt på utvikling av gode grupper 

5) «Du er her for å stoppe vingen fra å spille fotball» Hovedvekt på relativ alderseffekt 

6) «Eierskap til drivkraften bak idrettsaktivitet»  Hovedvekt på selvbestemmelse og motivasjon 

Ungdomstreneren inneholder bidrag fra Frank Eirik Abrahamsen, Hedda Berntsen, Stig Inge Bjørnebye, Rune Høigaard, Pierre-Nicolas Lemyre, Yngvar Ommundsen og Eivind Tysdal.

Forfattere:
ISBN:
9788272862571
Utgitt:
Utgave:
1
Ungdomstreneren