Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Ungdomskunnskap
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
Forventes utgitt 02.08.2022
429,-

Ungdomskunnskap
- hverdagslivets kulturelle former

Denne utgaven skal videreføre det tidligere utgaver har skrevet om betydningen av å forstå ungdom. Boka spør om hvem de unge i dag er og hvordan vi kan forstå deres veivalg, hva ungdomskulturen bidrar med i livene deres, hvilke fysiske uttrykk ungdom har og hva som gjør at ungdom føler seg innenfor og utenfor.
Denne tredje reviderte utgaven er supplert med nyere forskning og kunnskap om ungdom og tilpasset Fagfornyelsen.

Willy Aagre er professor emeritus ved Universitetet i Sørøst-Norge. Camilla Wiig er førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge.
Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245035438
Utgitt:
Utgave:
3
Ungdomskunnskap