Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Undervisningens dramaturgi
Språk
Flerspråklig
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
Forventes utgitt 17.01.2023
479,-

Undervisningens dramaturgi
Fortellinger og analyser fra klasserommet

All formidling har en dramaturgi. Med dette som utgangspunkt benytter forfatterne dramaturgi som et verktøy til å planlegge, gjennomføre, analysere og reflektere over undervisning. Dramaturgisk perspektiv utnytter klasserommet som spillerom, vektlegger estetiske og kunstneriske dimensjoner, og dramaturgiske begrep og virkemidler hjelper læreren å oppfylle læreplanmålene. Når lærere griper de mulighetene dramaturgiske perspektiv gir, vil det gi en mer levende og engasjerende undervisning, og slik skapes bedre forutsetninger for læring.

Boka er skrevet på bakgrunn av omfattende klasseromsobservasjoner og samtaler med elever og lærere i flere fag på ulike trinn. 

Boka formidler ny forskning og vil være interessant for alle som er opptatt av hvordan undervisning kan bidra til gode læringsopplevelser i det 13-årige skoleløpet. Målgruppen er lærere, lærerstudenter, lærerutdannere og klasseromforskere. 
Forfattere:
ISBN:
9788245034042
Utgitt:
Utgave:
1
Undervisningens dramaturgi