Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
499,-

Ulikhet
Sosiologiske perspektiver og analyser

Ulikhet er et sentralt tema i samfunnsdebatten, ikke minst fordi ulikheten mellom individer og grupper ser ut til å øke i mange land, særlig i rike land som Norge. I samfunnsvitenskapen, og spesielt i sosiologifaget, er ulikhet et av kjerneområdene.


Denne boken bygger på nyere sosiologisk forskning, og forfatterne presenterer en rekke perspektiver og analyser, med særlig vekt på utviklingen av økonomisk, sosial og kulturell ulikhet i det norske samfunnet. Sentrale spørsmål som drøftes:


  • Hvordan er utviklingen av inntekts- og formuesfordelingen?
  • Hva innebærer fattigdom, og hva kjennetegner elitene i samfunnet?
  • Hva er sammenhengen mellom utdanning og ulikhet?
  • Hvordan overføres ulikhet mellom generasjoner?
  • Hvordan er ulikhet knyttet til kjønn, alder, familie, omsorg og etnisitet?
  • Hvordan kommer ulikhet til uttrykk i sosiale nettverk og frivillig arbeid?
  • Hva slags kulturell ulikhet finnes i samfunnet?


Boken er velegnet som pensumlitteratur i sosiologi og andre samfunnsvitenskapelige fag, og andre områder hvor sosiologiske perspektiver har betydning. Den henvender seg ellers til alle som er interessert i ulikhetens utvikling i samfunnet.


Redaktører:


Sigmund Grønmo er professor emeritus ved Universitetet i Bergen og æresprofessor ved Charles Darwin University i Australia. Han er også tilknyttet Institutt for samfunnsforskning.


Ann Nilsen er professor ved Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen.


Karen Christensen er lektor ved Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet, og hun er professor II ved Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen.


Forfattere:
(red.)
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245034769
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
388
Ulikhet