Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Trondheim 1814
Forfattere:
(red.)
(red.)
(red.)
(red.)
ISBN:
9788232103959
Utgitt:
Utgave:
1
Trondheim 1814

Trondheim 1814

En februardag i 1814 ankom prins Christian Frederik Trondheim, kort tid etter at Kielfreden var et faktum. En avslutning av Napoleonskrigene syntes nær, og den 400 år gamle unionen mellom Danmark og Norge var oppløst. Danskekongen hadde oppgitt sin rett til Norge til fordel for svenskekongen. I denne situasjonen grep krefter i den norske befolkningen inn for å få innflytelse over hvordan Norge heretter skulle styres.

Hvilken rolle hadde Trondheim, Trøndelag og trondhjemmere i de begivenhetene som førte fram til riksforsamlingen på Eidsvoll og utformingen av Grunnloven? Og hvordan var den byen som tok imot Christian Frederik i disse februardagene?

Trondheim 1814 retter søkelyset mot sentrale begivenheter og personer i det trondhjemske miljøet i perioden rundt 1814 og viser sider ved selve byen og byens befolkning. Hva vet vi om de politiske, sosiale, økonomiske og kulturelle rammene rundt livet til Trondheims befolkning på tidlig 1800-tall? Hva levde folk av, og hvordan levde de? Hvordan så byen ut? Dette er noen av temaene som blir belyst i denne boka.

Boka er en utgivelse i serien Skrifter fra Det Kongelige Norske Videnskabers Selskap (DKNVS).

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
415,-