Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Trafikkpedagogikk
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
659,-

Trafikkpedagogikk

Denne boka er ment å bidra til å kvalitetssikre og styrke bilføreropplæringen. Den er skrevet for trafikklærerstudenter, trafikklærere, førerprøvesensorer og andre som arbeider med trafikk- og føreropplæring.
 De tre første kapitlene omhandler kjerneområdet og relevante tema i forhold til pedagogikk generelt. Tema i føreropplæring kan skille seg fra prioriteringer i annen lærerutdanning. Kapitlene ser instruksjon og ferdighetslæring i en helhetlig undervisnings- og læringssammenheng, og danner grunnlag for de øvrige kapitlene.
 De neste tre kapitlene tar for seg trafikkpedagogikk. De handler om undervisning og læring, læringsutbytter, læremål, tidsforbruk, stoffmengde, vurdering, undervisningens organisering og gjennomføring med mer. En utfordring i føreropplæringen er å finne god balanse mellom instruksjon og veiledning, og den noe diffuse hybriden veiledet instruksjon i overgangen mellom disse.
 De siste kapitlene omhandler de fire trinnene i føreropplæringen. Her finner du didaktiske råd om undervisningens gjennomføring samt faglig og metodisk innhold.


Jarl Ove Glein er pensjonert førstelektor i pedagogikk ved NTNU i Trondheim

Ståle Lødemel er førstelektor i trafikkpedagogikk ved Nord universitet.

Forfattere:
ISBN:
9788245021639
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
420
Trafikkpedagogikk