Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Tolk og tolkebruker
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
429,-

Tolk og tolkebruker
To sider av samme sak

Tolk og tolkebruker er to sider av samme sak. I denne boken beskrives det tette samarbeidet mellom tolker og tolkebrukere, og de etiske og praktiske dilemmaer som oppstår i tolkete samtaler. Her blir både problemer og muligheter behandlet, i tillegg til sammenhengen mellom etnisk likestilling og bruk av tolk. Boken er godt dokumentert gjennom en fyldig litteraturgjennomgang og mange illustrerende eksempler.

Målgruppen til Tolk og tolkebruker er både tolkebrukere og tolker. Boken er et resultat av et samarbeid mellom tolken Zarin Pettersen og tolkebrukeren Kirsti Jareg. Pettersen har bidratt med eksempler fra tolkete samtaler og formidlet en modell for samarbeidet i tolketjenesten, mens Jareg har skrevet selve boken.

Kirsti Jareg er psykolog med hovedfagseksamener i sosialantropologi. Hun har arbeidet med flyktninger, minoriteter og integrasjon i flere år, blant annet som terapeut ved Psykososialt senter for flyktninger, Universitetet i Oslo, og som rådgiver i Integreringsavdelingen i Utlendingsdirektoratet (UDI). Jareg har også erfaring som gruppeveileder for offentlige tjenesteytere på flyktning- og innvandrerfeltet.  
 
Zarin Pettersen  er lærerutdannet med tolkeutdannelse fra Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet som tolk i 22 år og vært tolkekonsulent ved Psykososialt senter for flyktninger. Der veiledet hun også grupper med tolker. Hun har undervist tolkebrukere i ulike etater, og også undervist ulike yrkesgrupper som tar videreutdanning ved høgskole.

Forfattere:
ISBN:
9788245004489
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
162
Tolk og tolkebruker