Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Tilvirkningsteknikk
Forfattere:
ISBN:
9788276745597
Utgitt:
Utgave:
5
Sider:
396
Tilvirkningsteknikk

Tilvirkningsteknikk

Denne boka dekker mål og hovedmoment i læreplanen for faget tilvirkningsteknikk på Teknisk fagskole, linje for maskinfag, fordypningsområde maskinteknikk.

Boka har åtte kapittel. Det første kapittelet omhandler støperiteknikk, som er et grunnleggende område innen tilvirkningsteknologien. Deretter omtales plastiske, oppdelende, sammenføyende og sponende bearbeidingsprosesser. Spesielle bearbeidingsmetoder behandles i kapittel 6, mens tilvirkningsteknologi for plastprodukter og pulvermetallurgi dekkes av de to siste kapitlene.

Boka er rikt illustrert, og i hvert kapittel er det et utvalg av oppgaver med ulik vanskegrad.

Rolf Garbo Corneliussen er sivilingeniør i maskinfag, fagretning forbrenningsmotorer. Han har praksis fra næringslivet og NSB, og han har undervist blant annet på Oslo tekniske skole, Høgskolen i Oslo og Arkitekthøgskolen i Oslo.
Han har skrevet en rekke lærebøker og kompendier i material- og tilvirkningsteknologi, og han har vært redaktør Teknisk Presse, hvor han også har skrevet en rekke artikler.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
609,-