Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Tillitsreformer og tillitsbasert styring og ledelse, ebok
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

E-bok i salg / nedlastbar / les info først
425,-

Tillitsreformer og tillitsbasert styring og ledelse, ebok

De siste årene har ordet tillitsreform ofte dukket opp i media og i offentlig politikk, og i mange organisasjoner i offentlig sektor er det tatt initiativer for å skape mer tillitsbasert styring og ledelse. Likevel er innholdet i tillitsreformer og tillitsbasert styring og ledelse uklart for mange. Denne boka ser nærmere på hva som menes med disse begrepene og formidler ny kunnskap fra pågående forskning om tillitsreformer og tillitsbasert styring og ledelse i offentlig sektor i Skandinavia. Boka presenterer først et konseptuelt rammeverk for å forstå tillitsbasert forvaltning i offentlig sektor og hvordan denne styringsformen forholder seg til andre styrings- og ledelsesteorier. Boka undersøker deretter hvordan tillitsbasert styring og ledelse oppfattes og iverksettes med utgangspunkt i pågående reformer, særlig i caser fra Oslo og Aarhus kommune. Boka retter seg særlig til studenter og forskere som studerer tillitsreformer, og praktikere som arbeider med tillitsbasert styring og ledelse.

Katriina Byström er PhD i samfunnsvitenskap, og er professor ved Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag, OsloMet.

Jesper Rosenberg Hansen er PhD, og er professor ved Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet.

Åge Johnsen er siviløkonom og dr.oecon., og er professor i offentlig politikk ved Handelshøyskolen, OsloMet, og professor II ved Stabsskolen, Forsvarets høyskole.

Adesua Ingvild Sevilhaug Omole er master i bibliotek- og informasjonsvitenskap, og er prosjektleder ved Universitetet i Oslo.

Svetlana Norkin er Master of Business Administration, og er doktorgradsstipendiat ved Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag, OsloMet.

Maria Bak Skov er PhD i strategi- og organisasjonsutvikling, og var postdoktorgradsstipendiat ved Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet.

Helge Svare er dr.philos. i filosofi, og er forsker I ved Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet.

Mia Vabø er dr.philos. i sosiologi, og er professor ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning og ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet.

Guri Vatn er master i styring og ledelse, og er fagsjef i Byrådsavdeling for utdanning i Oslo kommune.

Christian Wittrock er Master of Arts in History of Ideas and Cognitive Semiotics, og er forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet.

Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245050189
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
278
Tillitsreformer og tillitsbasert styring og ledelse, ebok