Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
549,-

Teorier i moderne barnevern

Teorier i moderne barnevern presenterer 35 teorier som er relevante for barnevernsfaglig arbeid. Målgruppene for boken er studenter som kvalifiserer seg til arbeid i barnevernet, barnevernsansatte som vil tilegne seg mer kunnskap, forskere i fagfeltet og alle andre som ønsker innsikt i barnevernets teorier. 

Noen av teoriene som presenteres, anvendes primært innenfor barnevernet. Andre er viktige også for andre yrkesgrupper som arbeider med barn, for eksempel de som arbeider i barnehager, skoler eller pedagogisk-psykologisk tjeneste. 
 
Det store antallet teorier som er tatt med i boken, reflekterer at barnevernet er et komplekst fagfelt, og at den som skal virke i dette på kvalifisert vis, må beherske flere ulike betraktningsmåter og metoder. Forfatteren viser hvordan den barnevernsansatte både kan alternere mellom ulike teorier og anvende teorier i kombinasjon. I tillegg beskrives noen av de uenighetene som eksisterer i fagfeltet, og at enkelte teorier står i klar motsetning til andre.

Terje Halvorsen er professor i barnevern ved NTNU. Han underviser om sosialpedagogiske og utviklingspsykologiske teorier med relevans for barnevernets arbeid. 
Forfattere:
ISBN:
9788245046007
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
358
Teorier i moderne barnevern