Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Teori i praksis
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
349,-

Teori i praksis
Analysestrategier i akademisk arbeid

En teori kan forstås som en forklaring på et fenomen, fremsatt som logisk koherente påstander. Skal vi betrakte og begripe, forstå og forklare noe i verden, trenger vi teorier. Alle som studerer på universitets- og høyskolenivå, må forholde seg til teorier og teoretiske forståelsesrammer.
Teori i praksis er en innføring i anvendt teoriforståelse. Forfatter Jan Grue tar for seg en del grunnleggende spørsmål, som:

Hva er teori?
Hvorfor bør vi bruke teorier?
Finnes det ikke-teoretiske forståelser av verden?
Hvordan kan vi forstå og anvende teorier i praktisk akademisk arbeid?

Denne boken synliggjørteoriens rolle og viser hvorfor og hvordan teorien er relevant i praksis. Bokens første del er et grunnriss av teoriforståelse og teoretisk funderte analysebegreper, mens andre del inneholder tre konkrete analyseeksempler på teoretisk analyse innen helse- og samfunnsfag, fra tekst via mediefremstilling til sosiale fenomener.

Forfattere:
ISBN:
9788245018820
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
150
Teori i praksis