Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Temainnganger til norskfaget - ei verktøykasse for klasserommet, e-bok
Språk
Bokmål
Format

E-bok

E-bok i salg / nedlastbar / les info først
479,-

Temainnganger til norskfaget - ei verktøykasse for klasserommet, e-bok

Hva skjer med norskfaget når læreren og elevene tar utgangspunkt i tidløse tema, og ikke i kulturhistoriske perioder? 

Hvilken virkning gir det å jobbe med temaet tro og tvil istedenfor barokken, eller å utforske renessansen gjennom temaet menneske og maskin? 

Denne boka gir inspirasjon til hvordan læreren kan bruke allmenngyldige tema som tilnærming til all norskundervisning. Ei tematisk tilnærming legger godt til rette for at undervisninga ivaretar sentrale prinsipp i LK20. Viktige mål er dybdelæring og kritisk refleksjon, og elevene skal oppleve undervisninga som relevant. Gjennom arbeid med tema som oppleves viktige, motiveres elevene til å gå i dybden når de utforsker både eldre og nyere tekster. Dette kan gjøres uten at grunnleggende norskfaglige komponent får mindre oppmerksomhet. Med ei tematisk organisering blir også tverrfaglige temaer integrert som en organisk del av faget.

Temainnganger til norskfaget gir ei praksisnær og systematisk innføring i hvordan klassen kan jobbe tematisk i alle faser av undervisninga. Boka inneholder grundige metodebeskrivelser for utforskende muntlig og skriftlig dybdearbeid, og modellerer 30 tema med tilhørende oppgaver og tekstforslag.

Temaene inkluderer blant annet: 
 • det frie mennesket 
 • språk og makt 
 • kritisk tenkning 
 • reise, flukt, migrasjon 
 • det uhyggelige 
 • de andre 
 • sorg og død 
 • identitet 
 • humor 
 • utenforskap 
 • språk, demokrati og valgfrihet 
 • ytringsfrihet og ytringsansvar 

Boka er ei verktøykasse som kan brukes i klasserommet på ungdomsskolen og i videregående, og den retter seg mot både lærerstudenter og lærere i skolen. 

Vibeke Sæther er lektor i norsk ved Thora Storm vgs. i Trondheim, med mastergrad i nordisk litteratur fra NTNU. Hun er mangeårig sensor og har jobbet for Udir med utvikling av kvalitetskriterier for læremidler i forbindelse med LK20. 

Anita Melvold er lektor i norsk og religion og etikk ved Thora Storm vgs. i Trondheim. Hun har en mastergrad i nordisk litteratur fra NTNU og har undervist i norsk siden 2008.
Forfattere:
ISBN:
9788245039511
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
378
Temainnganger til norskfaget - ei verktøykasse for klasserommet, e-bok