Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Flerspråklig
Format

E-bok

E-bok i salg / nedlastbar / les info først
529,-

Temainnganger i praksis - norsk for studieforberedende, e-bok
Trinnvis beskrivelse av metoder og vurdering

Temainnganger i praksisnorsk for studieforberedende inneholder detaljerte undervisningsopplegg for hele norskfaget på vgs. Her finner man årshjul med trinnvise beskrivelser av temaperioder for alle de tre årene. Opplegget er basert på et gjennomtenkt progresjons- og vurderingsløp, og boka vil være en god støtte for lærere som må gjøre tøffe prioriteringer av fagstoff, som opplever mangel på tid, vurderingspress m.m. Dybdelæring, danning, de tre tverrfaglige temaene og kjerneelementene i faget utgjør det viktige grunnlaget for oppleggene som presenteres.

Forfatternes forrige bok, Temainnganger til norskfaget (2020), la grunnlaget for en slik tilnærming til norskundervisningen ved å forklare hva et tematisk organisert norskfag er. Denne nye boka viser hva en tematisk organisering kan innebære rent praktisk og didaktisk på studieforberedende linje. Med boka følger nettressurser til bruk i elevenes muntlige og skriftlige arbeid og i vurderingsarbeidet. 

Boka vil være verdifull for norsklærere og lærerstudenter som skal skape en engasjerende og relevant undervisning i tråd med føringene i LK20. Oppleggene retter seg primært mot lærere på vgs., men er i stor grad over- førbare til ungdomsskolen. 

Vibeke Sæther er lektor i norsk ved Thora Storm vgs. i Trondheim, med mastergrad i nordisk litteratur fra NTNU. Hun er mangeårig sensor og har jobbet for Udir med utvikling av kvalitetskriterier for læremidler i forbindelse med LK20. 

Anita Melvold er lektor i norsk og religion og etikk ved Thora Storm vgs. i Trondheim. Hun har en mastergrad i nordisk litteratur fra NTNU og har undervist i norsk siden 2008.

Forfattere:
ISBN:
9788245050738
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
461
Temainnganger i praksis - norsk for studieforberedende, e-bok