Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Tekster og lesere (Open Access)
Gå til ressurs
Språk
Flerspråklig
Format

E-bok

Forventes utgitt 24.05.2024
0,-

Tekster og lesere (Open Access)
Et nærmere blikk på ungdomstrinnet

Antologien Tekster og lesere presenterer et bredt spekter av fagfellevurderte artikler om tekstutvalg og tilnærmingsmåter til lesing i ungdomsskolen. På disse trinnene møter elevene mer komplekse og mangfoldige tekster enn tidligere, og forventningene til lesekompetanse øker merkbart i løpet av ungdomsskoleårene.

Bidragene i antologien aktualiserer skolens lesing og leseundervisning på 2020-tallet. De tilbyr oppdatert, forskningsbasert kunnskap om lesing gjennom diskusjoner av eksempler, tekster og dilemmaer fra ungdomstrinnets leseundervisning. Kapitlene kan hver for seg og sammen fungere som utgangspunkt for refleksjon over hvordan ungdomsskoleelevers lesing og leseinteresse kan støttes og videreutvikles.

Boka retter seg mot alle som ønsker å styrke elevenes lesekompetanse og skape en engasjerende og relevant leseundervisning. Ambisjonen er å inspirere lærere, lærerstudenter, forskere og andre med interesse for ungdomsskolens leseundervisning til å se enda flere muligheter og til å ta i bruk et større repertoar av tilnærmingsmåter og teksttyper.
Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245043532
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
296
Tekster og lesere (Open Access)