Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Teater som danning
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
539,-

Teater som danning

Selv om det i Norge arbeides med drama og teater i barnehagen og alle skoleslag, finnes det til nå i liten grad forskningsformidling som i sammenheng dokumenterer arbeidsformer og betydning for deltaker og tilskuer, og som svarer konkret på hva estetiske praksiser gjør i en utdanningskontekst. Artiklene i Teater som danning presenterer forskningsbidrag som alle undersøker estetisk danning gjennom arbeid med teater. Boken er i seg selv et resultat av en kollektiv danningsprosess. En fagseksjon har gått sammen om ett felles mål: å dokumentere og reflektere forskningsmessig egen undervisning og egne prosjekter i en periode. Samlet bidrar kapitlene i denne antologien til ny kunnskap om teaterpraksis og dens didaktisk-pedagogiske potensial i lærerutdanningen spesielt og i det offentlige danningsprosjektet generelt. Kari Mjaaland Heggstad er dosent på Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon ved Høgskolen i Bergen.Bjørn K. Rasmussen er er professor på Institutt for kunst- og medievitenskap ved NTNU.Stig A. Eriksson er professor på Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon ved Høgskolen i Bergen.Teater som danning inngår i det strategiske forskningsprogrammet Kunstfagdidaktikk – didaktikk på kunstfagas premissar 2009–2015 ved Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon (SEKKK), Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning.«Bogen opfylder et overordentlig vigtigt behov for en moderne, redelig, videnskabelig tilgang til 'drama-området' med en passende vægtning af teori og praksis»Mads Thorkild Haugsted, Aarhus Universitetet
Forfattere:
(red.)
(red.)
(red.)
(Illustratør)
(Illustratør)
(Illustratør)
(Illustratør)
(Illustratør)
(Illustratør)
ISBN:
9788245014624
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
194
Teater som danning