Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Tariffavtalen
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
499,-

Tariffavtalen
Utvalgte emner

Tariffavtalen har grunnleggende betydning for arbeidsrett og arbeidsliv, og den har flere materielle og prosessuelle særtrekk som skiller den fra andre avtaler. Boken gir en oversikt over rettsreglene om tariffavtalen med utgangspunkt i arbeidstvistloven og de normer som er utviklet i Arbeidsrettens praksis. Fremstillingen har utførlige henvisninger til praksis og andre kilder. Av sentrale temaer i fremstillingen nevnes: – Tariffavtalebegrepet– Tolkning av tariffavtaler– Tariffavtalens rettsvirkninger– ArbeidstvistprosessenMålgruppen for boken er først og fremst jurister (juridiske studenter, rådgivere, advokater og dommere), men også andre som får befatning med arbeidsrettslige spørsmål, kan ha nytte av boken.Tron Løkken Sundet er nestleder i Arbeidsretten.
Forfattere:
ISBN:
9788245015980
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
196
Tariffavtalen