Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Tapt barndom, eller...?
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
599,-

Tapt barndom, eller...?
Barns navigering fra krenkelser og traumer mot psykisk styrke

Tapt barndom, eller ...? handler om helsefremmende og psykososialt arbeid blant enslige barn og unge med traumeerfaringer. Forfatter, Siv Førde, tar utgangspunkt i erfaringer fra hennes praksis som psykiatrisk sykepleier blant flyktningbarn. Beskrivelsene er knyttet tett opp mot teorier og litteratur som bekrefter eller avkrefter relevansen av ulike helseintervensjoner, slik forfatteren har erfart hendelsene. Utgangspunktet for intervensjonene er barnas eget perspektiv, slik de har formidlet sine opplevelser og behov, og uten at de har blitt omdefinert av en voksens profesjonskompetanse. I forlengelsen av barnas opplevelser peker forfatteren på ulike utfordringer man kan støte på i arbeidet med enslige barn og unge med traumeerfaringer, og deler sin erfaring fra arbeid med veiledningsgrupper for ansatte i barnas hjemmemiljø for å møte disse utfordringene. Førde har arbeidet med flyktningbarn i mer enn tjue år og har også foretatt viktige studier om barnas helse og levekår. Boken er et resultat av noen av de erfaringene hun har høstet gjennom sitt arbeid som hjelper, veileder og medmenneske. Med denne boken ønsker Siv Førde å slå et slag for menneskets iboende styrke, og ikke minst evne til å finne veier til helse og velvære på tross av store og gjentatte påkjenninger. Utdrag fra boken:«Resiliens» handler om å klare seg godt på tross av traumer og alvorlige krenkelser. Mine møter med barna i Landet Lenger Bak har vist meg hvor viktig det er å tro på menneskets iboende styrke og egen evne til å finne veier til helse og velvære på tross av store og gjentatte påkjenninger. Jeg har derfor skrevet boken som en hyllest til barns uendelige kapasitet til å reise seg igjen og endatil blomstre, selv etter forferdelige opplevelser.Siv FørdeDet er en underlig bok, egentlig en kjærlighetsfortelling forkledd som sakprosa. [...] Bortsett fra kjærligheten, hva handler boken om? Ingenting. For hele teksten beskriver et eksperiment hvor kjærligheten settes på prøve i et laboratorium som heter Asylmottak i en ganske alminnelig norsk kommune. Per Fugelli i forordetTapt barndom, eller ...? er aktuell for studenter ved helse- og sosialfagutdanningene, barnehagelærerutdanningen og lærerutdanningen. Den er også relevant for lærere, barnehagelærere og ansatte i helse- og sosialsektoren. Ansatte ved asylmottak og krisesentre, og ikke minst mennesker som engasjerer seg i frivillige organisasjoner, vil også ha interesse av å lese boken. Førde viser hvordan engasjement på ulike nivåer i samfunnet er en viktig helseintervensjon. Derfor er boken også nyttig for politikere og andre som er opptatt av barn og unges velferd på et mer overordnet nivå. Siv Førde er utdannet sykepleier og har en Master of Philosophy in Health Promotion om temaet enslige flyktningbarn. Hun har videreutdanning i psykiatrisk sykepleie, organisasjon og ledelse, yrkesfaglig veiledning og veiledning som ledelsesverktøy. Førde har gjennom hele sitt yrkesaktive liv deltatt aktivt i innvandringsdebatten og er spesielt opptatt av flyktningbarnas livssituasjon. I dag er hun ansatt som høgskulelektor ved Høgskulen i Sogn og Fjordane.
Forfattere:
ISBN:
9788245013443
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
285
Tapt barndom, eller...?