Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Sykepleiens særegne ansvar i psykisk helse
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
Forventes utgitt 23.05.2023
399,-

Sykepleiens særegne ansvar i psykisk helse

Hensikten med denne boka er å tydeliggjøre sykepleiens bidrag, betydning og ansvar i tjenesteområdet psykisk helse og rus.  Dette er en bok som forbereder bachelorstudenter i sykepleie til praksisstudier i spesialisthelsetjeneste og kommunale psykisk helse – og rustjenester.  Innholdet er avgrenset til hva sykepleiestudenter må  ha kunnskap, ferdigheter om og kompetanse i for å kunne utøve sykepleie til mennesker med alvorlig psykisk lidelse. 

Boka deles inn i tre deler:

  • Del 1: Å være student i psykisk helse- og rustjenesten
  • Del 2: Psykiske lidelser, tilstand, og kroppslige plager
  • Del 3: Kyndig hjelp og sykepleiefaglig ansvar

Fagredaktørene og forfatterne har lang erfaring innen psykisk helse- og rustjenesten.  

Forfattere:
(red.)
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245034462
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
290
Sykepleiens særegne ansvar i psykisk helse