Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Sykepleie i kommunehelsetjenesten
Språk
Flerspråklig
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
489,-

Sykepleie i kommunehelsetjenesten
Helsesøstertjeneste og hjemmesykepleie

I Norge har kommunale helse- og omsorgstjenester en 150 år lang historie, som startet med menighetssøstrenes ideelle arbeid, og som i dag utgjør et tyngdepunkt i helsevesenet vårt. Kommunene skal sørge for at både friske og syke blir ivaretatt, og har ansvar for forebygging og helsefremming, pleie, omsorg og behandling. Sykepleiere har sentrale roller i dette arbeidet.

I denne antologien beskrives de to store sykepleietjenestene utenfor institusjon; helsesøstre og hjemmesykepleiere.

Foruten historiske og samtidige beskrivelser av disse sykepleietjenestene presenteres og diskuteres sentrale begreper og fenomener fra pasienters, pårørendes, helsepersonells og studenters perspektiv.

Boken har en bred tilnærming og vil være nyttig for både bachelorstudenter, studenter i videreutdanning, masterstudenter, høyskolelektorer og forskere.

Redaktører:

Kari Glavin, ph.d., sykepleier, helsesøster og professor

Edith Roth Gjevjon, ph.d., hjelpepleier, sykepleier og førsteamanuensis

Her kan du lese et utdrag fra boken og se innholdsfortegnelsen.

Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245020144
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
270
Sykepleie i kommunehelsetjenesten