Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Styret
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
639,-

Styret
Tante, barbar eller klan?

Hvilke oppgaver har et styre? Hvordan bør et styre arbeide, og hvem bør være styremedlemmer? I boken formidles et språk som bidrar til å utvikle verdiskapende styrer. Det finnes mange eksempler på at det ikke er likhetstegn mellom erfarne styremedlemmer og effektivt styrearbeid. Godt styrearbeid er avhengig av at styremedlemmene har forståelse for verdiskaping, de oppgaver som skal gjøres, og hvordan effektivt styrearbeid skal legges opp. Tittelen på boken indikerer at styrer arbeider på ulike måter, at de kan utvikles, og at flere sider ved effektivt og verdiskapende styrearbeid må læres.

Styret: Tante, barbar eller klan? er utviklet i interaksjon mellom forskning, undervisning og praksis. Gjennom to tiår har den vært den førende norske lærebok om styrer og styrearbeid. Tusenvis av studenter har i denne perioden lært et språk som gjør det mulig å utvikle og gjennomføre godt styrearbeid. Denne fjerde utgaven er ajourført når det gjelder den pågående corporate governance-debatten og nyere norsk og internasjonal forskning.

Boken er skrevet som en lærebok og tilrettelagt slik at næringslivsledere, styremedlemmer og veiledningsapparat så vel som studenter vil ha glede og nytte av den.


Morten Huse er professor i organisasjon og ledelse ved Handelshøyskolen BI. Han har utgitt flere bøker om styrer, inklusive Styreledelse (2009), Kvinner i styrer (2011), Boards, Governance and Value Creation (2007) og The Value Creating Board (2009). Huse har arbeidet ved flere universiteter, blant annet Bocconi og Tor Vergata i Italia, St.Gallen i Sveits, Lund i Sverige og Hanken i Finland. Huse har erfaring fra ulike styreverv og stillinger i norsk næringsliv og er mye brukt som foredragsholder i en rekke land. Han er nå blant annet president i European Academy of Management og medlem av Catalyst Europe Advisory Board. Han har vært leder av Landsforeningen StyreAkademiet.

Forfattere:
ISBN:
9788245011562
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
261
Styret