Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Styremedlem og aksjonær
Forfattere:
ISBN:
9788245008029
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
295
Styremedlem og aksjonær

Styremedlem og aksjonær

Boken gir en lettfattelig innføring i utvalgte juridiske spørsmål av spesiell betydning og interesse for styremedlemmer og aksjonærer. Forfatteren tar blant annet opp følgende temaer: skillet mellom aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, corporate governance, avvikling av generalforsamling, aksjonærrettigheter i allmennaksjeselskaper, innløsning og utelukkelse av aksjonær, reglene om kjønnsrepresentasjon i styret, styremedlemmenes rettigheter og plikter, styrelederen, lederlønninger, kravet til forsvarlig egenkapital og styrets handleplikt ved tap av egenkapital, aksjonærlån, avtaler mellom selskap og aksjonær og dessuten konserninterne transaksjoner.

2. utgave er ajourført og utvidet med ca. 20 kapitler.

Tore Bråthen er professor på Handelshøyskolen BI og ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
525,-