Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
609,-

Styrearbeid - Styreutvikling - Styreledelse

En styrebok med ledelse og utvikling i fokus

Å drive frem utvikling og verdiskaping er en av de sentrale oppgavene for et godt styre. Dette skal gjøres gjennom helhetlig ledelse og ved å ivareta formelle sider knyttet til kravene i selskapslovene. 

Godt styrearbeid handler ikke om jus eller økonomi alene. Der jussen sier noe om hva styret må ivareta, blir det i stor grad opp til styret å finne ut hvordan dette i praksis bør og skal håndteres. God økonomi skaper heller ikke resultater i seg selv, men er grunnlaget for en god utvikling og en konsekvens av styrets aktive handlinger.

Boken er et praktisk hjelpemiddel bygget på et trygt teoretisk fundament for deg som er involvert i styrearbeid – uansett type virksomhet. Boken viser hvordan styret kan utøve: 
  • et styrearbeid som retter søkelys på hvordan det innenfor ulike områder bør utøves godt styrearbeid, både for deg som enkeltperson og for styret som et kollektiv
  • en styreutvikling som retter søkelys på hvordan man griper fatt i arbeidet med å utvikle et helhetlig, godt og aktivt, verdiskapingsorientert og strategisk styrearbeid
  • en styreledelse som retter søkelys på hvordan best mulig forstå og ivareta den store og sentrale lederrollen styret og du som styremedlem har

Boken henvender seg til deg som er
  • styremedlem, styreleder, daglig leder eller eier i en virksomhet 
  • student, og som vil lære om styret, styrets rolle og styrets arbeid i en virksomhet
  • rådgiver eller konsulent innenfor ledelse, forretnings- og virksomhetsutvikling

Frode Solberg er høyskolelektor i forretningsutvikling ved Handelshøyskolen BI, der han hovedsakelig arbeider med ledelses- og bedriftsrettede programmer. Han er blant annet nasjonalt fagansvarlig for Handelshøyskolen BIs styrekompetanseprogrammer. Solberg har sammenhengende ledererfaring siden 1982, både fra privat næringsliv og fra offentlig sektor, og har også vært toppleder og styreleder i en rekke selskaper innenfor ulike bransjer, som service og tjenesteyting, industri, håndverk og reiseliv, samt i offentlig sektor.


Forfattere:
ISBN:
9788245020694
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
320
Styrearbeid - Styreutvikling - Styreledelse