Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Strategisk skoleledelse
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
Forventes utgitt 06.06.2023
429,-

Strategisk skoleledelse

Boken belyser skoleledelse i sammenheng fra skoleeiernivået og helt frem til undervisningen i klasserommet gjennom metaforen den pedagogiske verdikjeden. Strategisk skoleledelse betegner et samarbeidende lederskap, som er avgjørende for at skolen skal klare den oppgaven den er satt til å utføre i samfunnet.

Andreutgaven er styrket med nyere norsk forskning med vekt på ledelse av profesjonelle læringsfellesskap. Denne tematikken handler blant annet om hvilke betingelser som må være til stede for at engasjement i disse fellesskapene skal heve kvaliteten på den enkelte lærers pedagogiske praksis.

Boken er skrevet av Jan Merok Paulsen, professor tilknyttet OsloMet, og Mette Marit Forsmo Jenssen, førsteamanuensis (ph.d.) ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet.
Forfattere:
ISBN:
9788245044270
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
200
Strategisk skoleledelse