Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
579,-

Strategisk kompetanseledelse

Denne boken presenterer et forskningsbasert rammeverk for strategisk kompetanseledelse i organisasjoner. Strategisk kompetanseledelse innebærer en målrettet og helhetlig satsing på kompetanse for å øke organisasjonens måloppnåelse og verdiskapning. Rammeverket brukes av en rekke organisasjoner i både privat næringsliv og offentlig tjenesteyting.

Strategisk kompetanseledelse gir en grundig innføring i kompetanse som begrep og ressurs, og viser metoder for å analysere kompetansekrav og kompetansebehov basert på organisasjonens mål og strategier. Boken beskriver også viktige typer tiltak knyttet til anskaffelse, utvikling og mobilisering av kompetanse, samt metoder for evaluering og oppfølging av tiltak. 

Boken er delt inn i tre deler:
  • Kompetanseplanlegging
  • Kompetansetiltak
  • Evaluering og oppfølging 

Boken er rettet mot alle som ønsker å jobbe systematisk og målrettet med satsing på kompetanse, herunder ledere, HR-medarbeidere og rådgivere, samt studenter på universitets- og høyskolenivå.

Fjerde utgave er vesentlig oppdatert med nyere forskning og kildehenvisninger, og flere deler av boken er omarbeidet sammenlignet med forrige utgave.

Linda Lai er professor i organisasjonspsykologi ved Handelshøyskolen BI og en anerkjent formidler av forskningsbasert innsikt til ledere og studenter.
Forfattere:
ISBN:
9788245035230
Utgitt:
Utgave:
4
Sider:
225
Strategisk kompetanseledelse