Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Strategi - en innføring
Forfattere:
ISBN:
9788245033403
Utgitt:
Utgave:
7
Strategi - en innføring

Strategi - en innføring

Strategi er viktig for enhver virksomhet, enten man driver kommersielt eller ikke. Denne boken gir en grunnleggende forståelse for strategifagetbåde på teoretisk og praktisk nivå. Den gir et rammeverk for å utvikle virksomhetens strategi og viser flere måter å angripe strategiarbeidet i organisasjoner på.

Boken presenterer den klassiske strategiprosessen fra utforming av visjon, forretningsidé og mål, via ekstern og intern analyse til valg av strategi, iverksettelse og evaluering av yteevne. Den viser også sammenhengen mellom strategi og organisasjon.

I denne nye utgaven viser forfatterne til nyere grep innen strategi fordi faget har gjennomgått vesentlige endringer de senere årene. Boken diskuterer spesifikt effekten av digitalisering, det grønne skiftet og COVID-19-pandemien på samfunnet og internasjonale relasjoner, menneskelig atferd, organisasjoner, strategier, forretningsmodeller og strategiprosessen.
Format
Språk
Forventes utgitt 03.08.2021
Antall
699,-