Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Straffeprosessloven; sist endret ved lov 17. juni 2022 nr. 59 fra 1. juli 2022
Språk
Bokmål
Format

Heftet

På lager - sendes nå
189,-
inkl. mva

Straffeprosessloven; sist endret ved lov 17. juni 2022 nr. 59 fra 1. juli 2022
Lov 22 mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker

Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovdata.

Særtrykkene inneholder historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer. Særtrykkene er nyttige for bruk i undervisning og for alle som har behov for lovverket i hendig format.

For oversikt over alle våre særtrykk se www.fagbokforlaget.no.

Forfattere:
ISBN:
9788245089073
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
162
Straffeprosessloven; sist endret ved lov 17. juni 2022 nr. 59 fra 1. juli 2022