Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Stedene som former deg
Forfattere:
ISBN:
9788251928748
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
190
Stedene som former deg

Stedene som former deg
Om rom og subjektivitet

I denne boken er forfatteren på leting etter en utvidet subjektforståelse som innbefatter det nære forholdet mellom kroppen og dens omverden. Kroppens og omverdenens betydning for selvet eller subjektet er til dels blitt ignorert av filosofer og andre lærde skoler, fordi man tradisjonelt har nedvurdert det lokale og partikulære til fordel for det overordnede og universelle, men også fordi sted og rom i så stor grad er med oss og tas for gitt.

Forfatteren fremhever at sted og rom har betydning for oss på de fleste livsområder og er med på å forme oss. Også intensjonene og valgene våre påvirkes av de omgivelsene vi inngår i. Vi har derfor ikke bare en sosial og kulturell, men også en kroppslig og romlig historie.

Boken setter søkelyset på samspillet mellom mennesker og omgivelser fra en filosofisk og tverrfaglig innfallsvinkel.

Else Wiestad, dr. philos., er professor emerita i filosofi ved Universitetet i Oslo. Foruten en rekke fagartikler har hun blant annet utgitt bøkene Kjønn og ideologi og De store hundreårsbølgene. Kjønnsdebatten gjennom 300 år.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
369,-