Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Statistikk for kjemikere
Forfattere:
ISBN:
9788251917308
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
296
Statistikk for kjemikere

Statistikk for kjemikere

Statistikk for kjemikere er skrevet for bruk ved universiteter og høgskoler i grunnleggende og delvis videregående undervisning i statistikk for kjemistudenter og bioingeniørstudenter. Boken forsøker å gi en alternativ presentasjon av statistikkfaget ved å fokusere mer på anvendelser og noe mindre på grunnleggende matematisk statistikk.

«Denne boka er en av de få i dette feltet som retter seg mot laboratoriearbeidere. Den inneholder mange relevante eksempler og oppgaver med løsning. Dermed kan boka både brukes til selvstudium og i ordinær undervisning. Laboratorieutdanninger på høgskoler og universiteter har med denne boka fått dekket et behov for relevant litteratur.»

Thorsten Thoresen
Førstelektor, Bioingeniørutdanningen, Høgskolen i Tromsø

Morten Helbæk er førsteamanuensis ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Han har doktorgrad i fysikalsk kjemi og flere års undervisningserfaring fra universitet og høgskole. Han har tidligere utgitt en lærebok i fysikalsk kjemi for universiteter og høgskoler.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
459,-