Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Språkspor
Språk
Flerspråklig
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
Forventes utgitt 04.07.2023
499,-

Språkspor

Korleis kan staden brukast som kjelde til læring i norskfaget? Føremålet med denne læreboka, mynta på lærarstudentar og lærarar, er å vise korleis by-og bygderomma som me beveger oss gjennom dagleg er ei utømmeleg kjelde til å lære om språk. 

I denne rikt illustrerte boka gjev forfattarane ein lett tilgjengeleg inngang til korleis læraren kan bruke staden i arbeid med tema som språkhistorie, namngjeving, dialektar, normering og språkpolitikk, nabospråk, nasjonale minoritetsspråk og fleirspråklegheit. Boka legg stor vekt på relevansen for skulen, og lesaren møter også kapittel knytt til forankringa i LK20, potensialet for djupnelæring og tverrfagleg arbeid. 

Bukve, Brügger Budal og Mascetti er alle ved HVL.
Forfattere:
ISBN:
9788245040289
Utgitt:
Utgave:
1
Språkspor