Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språkdidaktikk
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
469,-

Språkdidaktikk

I denne boken belyser forfatteren språkundervisningen i et didaktisk helhetsperspektiv. Forfatteren tar for seg den praktiske virksomheten i klasserommet med utgangspunkt i ulike forsknings- og kunnskapsområder. Leseren blir oppmuntret til å gjøre sine egne refleksjoner, trekke slutninger og selv prøve ut nye metoder og innfallsvinkler i sin egen undervisning.

Boken henvender seg til lærerstudenter og språklærere i alle språk på alle nivåer i utdanningssystemet, til lærere i videreutdanning og ved universitetet og høyskoler, samt rektorer og andre utdanningsansvarlige med interesse for språkundervisning.

Ulrika Tornberg er lektor i språkdidaktikk og forsker ved Institusjonen för lärerutbildning, Uppsala universitetet.

Forfattere:
ISBN:
9788211004529
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
192
Språkdidaktikk