Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk og argumentasjon - med eksempler fra juss
Forfattere:
ISBN:
9788245000740
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
245
Språk og argumentasjon - med eksempler fra juss

Språk og argumentasjon - med eksempler fra juss

Språket er juristens viktigste verktøy. Uansett om uenigheten i en rettstvist gjelder rettsreglene eller fakta, må juristen argumentere for standpunktet sitt, og argumenter kan bare formidles gjennom språket. Denne boken belyser allmenne aspekter ved språk og argumentasjon, og viser hvordan disse gjør seg gjeldende i jussfaget.

Språk og argumentasjon - med eksempler fra juss er den første norske læreboken som gjennomgående knytter allmenne temaer i språk- og argumentasjonsteori til ett bestemt fagområde. Forfatteren henter eksemplene fra lovtekster, forskrifter, lovforarbeider, dommer og juridiske lærebøker, og slik demonstrerer han hvordan temaer som språktolking, definering og argumentasjon er relevante for jussfaget. Boken er primært skrevet for juss-studenter som tar ex.phil. eller ex.fac., men kan leses med utbytte av alle med interesse for språk og argumentasjon i det juridiske feltet.

Bokprosjektet vant Fagbokprisen 2003, og i sin begrunnelse sa juryen blant annet:
"Bokprosjektet er et nybrottsarbeid som aktualiserer allmenn argumentasjonsteori for jurister. Eivind Kolflaath formidler krevende stoff på en motiverende og tilgjengelig måte. Kolflaath engasjerer leseren gjennom en fremstilling som er usedvanlig presis og ledig, med velvalgte eksempler og oppgaver fra det juridiske fagfeltet."

Eivind Kolflaath er førsteamanuensis ved Filosofisk institutt og Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
499,-