Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Spiseforstyrrelser
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
629,-

Spiseforstyrrelser
Forståelse og behandling En håndbok

Spiseforstyrrelser er komplekse lidelser som ofte får alvorlige fysiske og psykiske konsekvenser for den som er syk. For noen er slik sykdom en livstruende tilstand, for andre en plagsom følgesvenn som preger mange sider ved livet. Andre igjen, og særlig de yngste med en kort historie med spiseforstyrrelse, kan legge sykdommen bak seg etter kortvarige
intervensjoner.

Denne boken bidrar til en forståelse av hvordan spiseforstyrrelser oppleves for barn, unge og voksne, hvordan de fremtrer og hvordan man som hjelper kan bidra. Den består av 36 kapitler fordelt på følgende 11 deler:

 • Brukererfaringer
 • Diagnoser og utredning
 • Risikofaktorer
 • Forebygging
 • Grunnleggende elementer i behandling av spiseforstyrrelser
 • Behandling i primærhelsetjenesten
 • Behandling i psykiatrisk spesialisthelsetjeneste
 • Andre behandlingsformer
 • Innleggelse i somatisk sykehus og somatisk behandling i psykisk helsevern
 • Samsykelighet ved spiseforstyrrelser
 •  Avsluttende refleksjoner

Forståelse og behandling av spiseforstyrrelser krever tverrfaglig samarbeid.

Denne boken har sprunget ut fra fagmiljøet ved Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) ved Oslo universitetssykehus.


Bokens redaktører, Øyvind Rø, Trine Wiig Hage og Vigdis Wie Torsteinsson, har ulik fagbakgrunn, men alle lang erfaring fra forskning og klinisk praksis.

Boken vil være nyttig for alle som treffer personer med spiseforstyrrelser i ulike sammenhenger, det være seg som representant for kommunehelsetjenesten eller somatisk og psykiatrisk spesialisthelsetjeneste, eller som pårørende. Den vil også være relevant for alle som utdanner seg for et virke i disse kontekstene, fra sykepleie, medisin og psykologi til sosialt arbeid og barnevern.
Forfattere:
(red.)
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245024296
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
337
Spiseforstyrrelser