Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Spesialundervisning i grunnskolen
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
429,-

Spesialundervisning i grunnskolen

Spesialundervisning i skolen byr på mange utfordringer. Med denne boka er man bedre rustet til å forstå og møte dem. Gjennom teoretiske perspektiver og konkrete eksempler ønsker forfatterne å legge grunnen for en spesialundervisning som tar enkeltelevens rett til god undervisning på alvor. De belyser spesialundervisningen ved å drøfte en rekke sentrale emner, blant annet sosiale og faglige problemer, holdinger og handlinger, spesialpedagogiske intervensjoner og likeverdig opplæring. Boka gir både teoretiske og praktiske holdepunkter for å drive god spesialundervisning.

Boka henvender seg til studenter, lærere og rådgivere i skoleverk og pedagogisk-psykologisk tjeneste, men også til andre som har med spesialundervisning å gjøre i utdanning eller praksisvirksomhet.

Dordy Wilson er førsteamanuensis ved Høgskolen i Hedmark.

Rune Sarromaa Hausstätter er professor ved Høgskolen i Lillehammer.

Branca Lie er førsteamanuensis ved Høgskolen i Lillehammer.

Forfattere:
ISBN:
9788245008715
Utgitt:
Utgave:
3
Sider:
166
Spesialundervisning i grunnskolen