Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Spesialpedagogiske grunnlagsproblemer
Forfattere:
ISBN:
9788245005363
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
188
Spesialpedagogiske grunnlagsproblemer

Spesialpedagogiske grunnlagsproblemer
Mellom ideologi og virkelighet

Globalisering, økte krav til kunnskap og nye ideologiske syn på læring gjør at dagens spesialpedagogikk står overfor utfordringer som var ukjente for tretti år siden. For å legitimere sin plass som en profesjon i velferdsstaten, må spesialpedagogikken svare på disse utfordringene.

Hvordan skal vi beskrive det spesialpedagogiske fagfeltet? I denne boka blir den spesialpedagogiske profesjonens plass i velferdsstaten belyst gjennom ulike teoretiske perspektiver og eksempler. Utgangspunktet er den postmoderne kritikken av det moderne synet på kunnskap og vitenskap.

I Spesialpedagogiske grunnlagsproblemer presenteres perspektiver på den spesialpedagogiske profesjonen som en profesjon for livet en profesjon som skal skape forandring og alternative måter å tenke spesialpedagogikk på.

Rune Sarromaa Hausstätter er førsteamanuensis ved Høgskolen i Hedmark. Han er utdannet lærer med PhD-grad om spesialpedagogiske grunnlagsproblemer, og har jobbet spesielt med spesialpedagogikk og skoleutvikling, mobbing og økopedagogikk.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
429,-