Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Spesialpedagogikkens samfunnsmandat
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
Forventes utgitt 16.05.2023
449,-

Spesialpedagogikkens samfunnsmandat
Fra teori til praksis

Hva er spesialpedagogisk profesjonalitet? Denne boka tar utgangspunkt i vitenskapsteoretiske perspektiver og drøfter spesialpedagogisk praksis i lys av ulike teoretiske tilnærminger og tradisjoner. 

Disse refleksjonene gir et fundament for å forstå spesialpedagogikkens rolle i samfunnet generelt og på utdanningsfeltet spesielt. Ambisjonen er å befeste spesialpedagogikken som et felt som kan definere sin eksistens og debattere eget verdigrunnlag ut fra interne forutsetninger.

Spesialpedagogikkens samfunnsmandat henvender seg til studenter, lærere og andre fagpersoner på det spesialpedagogiske feltet.

Rune Hausstätter er professor i spesialpedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.
Forfattere:
ISBN:
9788245037210
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
200
Spesialpedagogikkens samfunnsmandat