Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Spesialpedagogikk i barnehagen
Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788245037234
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
386
Spesialpedagogikk i barnehagen

Spesialpedagogikk i barnehagen
Barnet i fokus

Spesialpedagogikk i barnehagen, 2. utgave, presenterer et bredt spekter av kunnskap om barn med ulike funksjonsnedsettelser, og bidrar til å belyse hvordan spesialpedagoger og barnehagelærere kan skape gode forhold for alle barn i barnehagen, uavhengig av funksjonsnivå. 
Den første delen av boken handler om spesialpedagogikk på systemnivå. I denne delen presenteres politiske og ideologiske føringer og grunnlagsspørsmål i fagfeltet spesialpedagogikk. 
Den andre delen beskriver utfordringer knyttet til ulike funksjonsnedsettelser, og viser tilrettelegging som kan være gjennomførbar i barnehagehverdagen. Denne andreutgaven er oppdatert med lov- og rammeverk, og med nyere forskningslitteratur.

Målgruppen for boken er studenter i spesialpedagogikk og barnehagelærerutdanning.


Redaktør Bente I. Borthne Hvidsten er førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Universitetet i Bergen. Hun er utdannet ved Høgskolen i Bergen og ved Universitetet i Bergen. Hun arbeidet ved Høgskolen i Bergen (nå Høgskulen på Vestlandet) fra 2008 til 2021 som fagansvarlig for videreutdanningskursene «Tilpasset opplæring» og «Spesialpedagogikk for barn og unge». Hun er førsteredaktør på antologien Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk i teori og praksis.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
489,-