Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Spansk språkkunnskap
Forfattere:
ISBN:
9788274775077
Utgitt:
Utgave:
1
Spansk språkkunnskap

Spansk språkkunnskap
Sintaxis didáctica del español

Spansk språkkunnskap / Sintaxis didáctica del español belyser hvordan setningene organiseres på spansk, hvorfor det finnes setninger med forskjellige strukturer, hvilke setningsstrukturer som er de mest vanlige, hvilken form og plassering de forskjellige elementene har i setningene og hvordan og hvorfor noen setningsstrukturer åpner for visse syntaktiske og semantiske endringer eller vekslinger. Boken trekker også paralleller til norsk språkbruk, og har som mål å skape bevissthet rundt hvordan man i praksis bruker spansk på en riktig og variert måte.

De ti kapitlene i boken er skrevet på spansk og bygger på hverandre. Til hvert kapittel følger en kort oppsummering på norsk og to sett med oppgaver. Boken suppleres også med en terminologiliste på norsk og stikkordregister.

Maximino J. Ruiz Rufino er universitetslektor i spansk språk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk ved Universitetet i Oslo.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
445,-