Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Spansk referansegrammatikk
Forfattere:
ISBN:
9788245019902
Utgitt:
Utgave:
2
Spansk referansegrammatikk

Spansk referansegrammatikk
Moderne språkbruk i Spania og Latin-Amerika, 2. utgave

Spansk referansegrammatikk gir en grundig innføring i spansk grammatikk og dekker både europeisk og latinamerikansk spansk. Forfatteren har brukt sin lange erfaring med studenters nysgjerrighet og kritiske spørsmål i den pedagogiske utformingen av boken. Den egner seg godt både for begynnere og viderekomne i forskjellige utdanningssammenhenger.

Boken har:

  • norsk og spansk grammatisk terminologi
  • et stort antall eksempler fra dagliglivet og ulike samfunnsområder med norsk oversettelse
  • oversiktlig utforming som gjør det lett å finne hva man er ute etter
  • nettsted med oppgaver og lærerressurser
  • kryssreferanser til relaterte temaer gjennom hele boken
  • detaljert innholdsfortegnelse, innholdsrike tabeller, ordlister og stikkordregister
  • fullstendige verbtabeller og nyttige vedlegg om verbtyper og idiomatiske uttrykk
  • kart over de spansktalende områdene i verden

Denne andre utgaven er oppdatert og videreutviklet i tråd med de mange nyttige og innsiktsfulle tilbakemeldingene fra studenter og lærere som har brukt førsteutgaven. Videreutviklingen drar også nytte av de nye grammatikk- og rettskrivingsverkene for det spanske språket publisert i årene 2009 2011 av Real Academia española (RAE Det kongelige spanske akademiet) og av Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE Sammenslutningen av akademiene for det spanske språket).

Ana Beatriz Chiquito er førsteamanuensis i spansk ved Universitetet i Bergen.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
489,-