Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Spansk referansegrammatikk
Forfattere:
ISBN:
9788245019902
Utgitt:
Utgave:
2
Spansk referansegrammatikk

Spansk referansegrammatikk
Moderne språkbruk i Spania og Latin-Amerika, 2. utgave

Spansk referansegrammatikk, 2. utgave gir en grundig innføring i spansk grammatikk. Boken er revidert og utvidet med nye kapitler, oppgaver og tar hensyn til de nyeste grammatiske retningslinjene og rettskrivingsnormene fra Det kongelige spanske språkakademiet. Grammatikken er tilpasset selvstudium og egner seg godt både for begynnere og viderekomne i forskjellige utdanningssammenhenger. Boken dekker europeisk og latinamerikansk spansk og inneholder både norsk og spansk grammatikalsk terminologi. Forfatteren har brukt sin omfattende erfaring med egne studenters nysgjerrighet og kritiske spørsmål i den pedagogiske utformingen av boken.

Leseren får mange eksempler på norsk oversettelse fra dagliglivet og ulike samfunnsområder. Boken har 

  • innholdsrike tabeller, ordlister og en detaljert innholdsfortegnelse
  • fullstendige verbtabeller, nyttige vedlegg og idiomatiske uttrykk
  • nytt nettsted med oppgaver og nettressurser
  • kart over de spansktalende områdene i verden

Ana Beatriz Chiquito er førsteamanuensis i spansk ved Universitetet i Bergen.