Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Spansk i kontekst
Språk
Spansk
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
569,-

Spansk i kontekst
Fra tekst til teori

Spansk i kontekst. Fra tekst til teori er en annerledes lærebok i spansk språk. Den grunnleggende pedagogiske tanken i boken er å begynne med språket i bruk og så bevege seg over i teorien, snarere enn omvendt: å gå fra grammatiske regler til praksis.

Boken har to deler. Praksisdelen har autentiske tekster fra 21 spansktalende land og flere norske eksempler. Tekstutvalget omfatter både sakprosa og skjønnlitteratur. I tilknytning til tekstene er det varierte oppgaver som dekker vokabular, grammatikk og tekstnivå. Gjennom arbeidet med tekstene og oppgavene får studentene presentert sentrale trekk ved det spanske språket og likheter og ulikheter mellom spansk og norsk. Bokens andre del er en teoretisk framstilling av viktige aspekter ved spansk grammatikk, også sett i et kontrastivt perspektiv.

Spansk i kontekst er beregnet for studenter på bachelornivå ved universiteter og høgskoler.

Åse Johnsen er førsteamanuensis i spansk språk ved Institutt for fremmedspråk ved Universitetet i Bergen.

Maximino J. Ruiz Rufino er universitetslektor i spansk språk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk ved Universitetet i Oslo.

Forfattere:
ISBN:
9788245008067
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
298
Spansk i kontekst